A clear mind is everybody’s right!

Munnange is een Belgische vzw, opgericht in 2011, met de bedoeling in en rond Entebbe, Oeganda, psychosociale hulpverlening te bieden aan kwetsbare mensen en mensen in nood.

Munnange Counseling Centre biedt begeleiding aan op de campus van Nkumba University in Entebbe en, via een outreachprogramma, aan hulpvragers bij de politie, in scholen, weeshuizen en gemeenschappen in de omgeving van Entebbe.

Munnange richt zich zowel op structurele als op individuele veranderingen en op het lenigen van individuele noden.