Munnange Counseling Centre richt zich op hulpvragers met één of meer van onderstaande problemen:

 • Familiale problemen (huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling- en verwaarlozing)
 • Relatieproblemen, seksuele problemen en tienerzwangerschappen
 • Alcohol- en drugsverslaving
 • Trauma, stress en rouw
 • Financiële problemen
 • Studieproblemen (problemen met het studeren, met eenzaamheid en pesten)
 • Depressie (gedachten aan zelfdoding)

Eerder onderzoek aan ondermeer Nkumba University in Entebbe, Oeganda wees op een uitgesproken nood aan psychologische zorg en ondersteuning bij familiale, emotionele en seksuele problemen, bij moeilijke thuissituaties en bij gezondheidsproblemen, HIV/Aids in de eerste plaats. Munnange werd in aansluiting op dit onderzoek opgericht op de campus van de universiteit en breidde zijn activiteiten en staf gestadig uit.

Munnange Counseling Centre vertrekt vanuit de overtuiging dat alle mensen de kans moeten krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en op die wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van Oeganda.  Vanuit die optiek biedt Munnange Counseling Centre psychosociale begeleiding

 • op professionele basis
 • met respect voor ieders culturele eigenheid, godsdienst en kleur
 • op neutrale basis
 • laagdrempelig en gratis
 • aangepast aan de specifieke vraag: individueel of in groep
 • maximaal toegankelijk
 • op basis van de eigen kracht van de hulpvrager