Vives (www.vives.be/nl)

Met de Hogeschool Vives worden kennis en expertise uitgewisseld en worden op de campus van Nkumba University workshops en conferenties georganiseerd met het oog op versterking van de opleiding Psychological guidance and counseling. Op termijn leidt dat tot een uitgebreid sociaal en professioneel netwerk en tot nog beter geschoolde counselors. Jaarlijks werken studenten van de Vives-opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie  gedurende vier maanden in het Munnange Counseling Centre een project uit in het kader van hun bachelorproef.

 

Congodorpen (www.congodorpen.org)

Rekeningnummer Munnange via :

Congodorpen BE44 0689 0853 2945 met vrije  mededeling ‘Munnange’.

Giften via het rekeningnummer Congodorpen/Munnange genieten van een fiscaal attest.