Het Bestuursorgaan van Munnange vzw telt vier leden:

  • Maika Luyssaert, voorzitter
  • Agnes Verhesen, penningmeester
  • Karel Mangelschots
  • Paul Quaethoven

De dagelijks werking wordt verder ook waargenomen door:

  • Sarah Devos
  • Charlotte Degreve

Munnange kan rekenen op een trouwe groep mensen die zich vrijwillig inzet om de dagelijkse werking van Munnange mogelijk te maken en te ondersteunen.